Roostik

Roostik, kõrgete kaldaveetaimede ehk helofüütide kooslus. Roostikke moodustavad taimed paljunevad enamasti vegetatiivselt, moodustades suuri kloone. Eestis on tavalisteks roostikku moodustavateks taimedeks pilliroog, kare kaisel, järvkaisel, meri-mugulkõrkjas, suur parthein, laialehine hundinui, ahtalehine hundinui, rooghein, päideroog, kalmus. Eesti suurimad roostikud asuvad Matsalu lahes, mõnevõrra väiksema pindalaga roostikud kasvavad Peipsi ja Võrtsjärve kaldavööndis. Roostikud on linnurikkad. Samuti pakuvad nad varje- ja kudemispaiku mitmetele kalaliikidele.


Märts 2018

 

Vaata lisaks:

Helofüüdid ehk kaldaveetaimed
Veetaimed ehk hüdrofüüdid
Hotmedia.ee