Arhed (Archaea)

Arhed (Archaea) ehk ürgid, arhebakterid, ürgbakterid; üks kolmest eluslooduse domeenist ja ainuraksete mikroorganismide riik. Prokarüoodid, mis tähendab, et nende rakus puudub rakutuum. Varem arvati arhed bakterite hulka, kuid arhede rakkudel on unikaalsed omadused, mis eristavad neid bakteritest ja eukarüootidest.

Esimestena avastati arhed äärmuslikes elukeskkondades. Näiteks termofiilsed arhed elavad kuumaveeallikates, kus veetemperatuur võib ulatuda kuni 100°C, halofiilsed arhed vajavad aga kõrget soolade kontsentratsiooni ning elavad ülisoolastes järvedes (näiteks Surnumeri). Mõned arhed elavad inimese sooles ja toodavad seal metaani. Tänaseks teatakse, et arhed on mitmekülgne grupp organisme, kes on levinud väga erinevates elukeskkondades.

Arhed on lähemalt suguluses eukarüootidega, kuigi struktuurilt sarnanevad rohkem bakteritega. Ainult arhedele omane tunnus on rohke eeter-sidemetega lipiidide esinemine nende rakumembraanides. Samuti ei teata teisi organisme, kes toodaks metabolismi produktina metaani.

Arhed on tavaliselt kera-, pulga-, spiraali- või plaadikujulised. Nende tüüpiline läbimõõt on vahemikus 0,1 mikromeetrist (µm) kuni 15 µm. Tuvastatud on ka erilise kujuga arhesid.

Arhede seas on võimalik eristada kolme toitumistüüpi. Litotroofid kasutavad energiaallikana anorgaanilisi ühendeid, näiteks väävlit või ammoniaaki. Arhede hulgas ei toimu fotosünteesi, kuid mõned arhed on siiski võimelised energiaallikana kasutama päikesevalgust. Suur hulk arhesid kasutab energiaallikana orgaanilisi komponente, neid nimetatakse organotroofideks. Mõned arhed, kes elavad anaeroobses keskkonnas, näiteks soodes, on metanogeenid. See tähendab, et nad toodavad elutegevuse tulemusena metaani. Metanogeene leidub ainult arhede hulgas.

Arhed paljunevad mittesuguliselt rakujagunemise, fragmentatsiooni või pungumise teel.

Arhed moodustavad kuni 20% ookeani mikroobidest. Ekstremofiilsed arhed jagatakse nelja rühma: soolalembesed, kuumalembesed, happelembesed ja aluselise keskkonna eelistajad. Esineb arhesid, kes kuuluvad mitmesse rühma. Erinevad arhed töötavad oma elutegevuse tagajärjel ja keskkonnast olenevalt ümber mitmesuguseid keemilisi elemente. Nende hulka kuuluvad süsinik, lämmastik, väävel. Osa arhede funktsioonidest on tähtsad ökosüsteemide normaalseks püsimiseks, kuid esineb ka arhede toodetud reostust.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Eukarüoodid (Eukaryota)
Domeen