Detriit

Detriit (ladina detritus 'peeneks hõõrutud') ehk pude, lagunenud orgaanilised jäänused vees, veekogu põhjas või mullas (varises). Detriidi hulka loetakse ka fekaalse päritoluga materjal. Vees olevast detriidist moodustavad suurema osa planktiliste organismide ja põhjataimestiku jäänused. Enamasti toituvad detriidist mikroorganismid (nt bakterid), kes detriidi lõplikult lagundavad. Detriidist toituvaid organisme kutsutakse detritofaagideks.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Merelumi
Pihutoidulised
Tripton
Seston
Hotmedia.ee