Algotest

Algotest ehk vetikatest, eksperimentaalmeetod limnoloogias, millega hinnatakse veekogude eutrofeerumuse määra, samuti inimtegevuse tagajärjel veekokku jõudvate toksiliste ühendite biotoimet. Testimiseks kasutatakse vetikate kooslusi või puhaskultuure. Eestis on meetodit rakendatud 1960. aastate algusest.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Biotest
Limnoloogia