Afootne vöönd

Afootne vöönd ehk afootne (afootiline) sügavusvöönd ehk valguseta sügavusvöönd, veekogu veemassiivi osa, kuhu päikesevalgus ei jõua või jõuab üliväikestes kogustes. Kokkuleppeliselt loetakse afootseks vööndiks seda osa veesambast, kuhu langeb vähem kui 1% päikesekiirgusest. Afootse kihi sügavus oleneb peamiselt vee läbipaistvusest ja aastaajast. Afootsest vööndist kõrgemal asub eufootne vöönd ja nende vahekihiks on düsfootne vöönd. Afootse vööndi olemasolu on omane ookeanidele, ent ka sügavatele siseveekogudele (nt Baikali järv). Afootne vöönd paikneb enamasti sügavustel 1 000-11 000.

Elurikkuse poolest märgatavalt vaesem kui eufootne või düsfootne vöönd. Teadlased on olnud seisukohal et afootses sügavusvööndis ei toimu fotosünteesi, kuid 2005. a avastati bakter GSB1, kes teostab fotosünteesi ilma päikesevalguseta, kasutades selleks bioluminestseeruvate organismide valgust.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Düsfootne vöönd
Eufootne vöönd
Fotosüntees
Hotmedia.ee