Haberman, Henn

Haberman, Henn (8.01.1935 – 8.05.1991), eesti zooloog ja ihtüoloog. Harald Habermani poeg ja Ellen-Juta Habermani abikaasa. Lõpetas 1952. a Tartu 6. Keskkooli, 1957. a Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna. Aastail 1959-1962 Zooloogia ja Botaanika Instituudi aspirant, kaitses instituudis 1965. a bioloogiakandidaadi kraadi teemal „Latikas Eesti NSV-s“. 1957-1959 töötas Zooloogia ja Botaanika Instituudis laborandina, aastail 1962-1967 noorem- ja aastail 1967-1981 vanemteadurina. 1981-1991. a Võrtsjärve Limnoloogiajaama juhataja. Luges Tartu Ülikoolis ihtüoloogia kursust, juhendas kursuse- ja diplomitöid.

Uurimisalad: Mageveekalade (peamiselt latika) süstemaatika, bioloogia ja produktiivsus; Eesti kalafauna; Võrtsjärve ning Peipsi-Pihkva järve kalastiku ümberkujundamine; kalakaitse.

Algatas rahvusvahelise koostöö latika uurimiseks ning juhtis seda, arendas Eestis kalade produktsioonibioloogilisi uuringuid. Osales aastail 1953—1991 paljudes ekspeditsioonides Eestis, Leedus, Turkmeenias, Gruusias, Ukrainas ja Põhja-Soomes. Oli Euroopa Ihtüoloogide Liidu, Üleliidulise Hüdrobioloogia Seltsi jmt seltside liige. 86 teadustrükist, sh 2 monograafiat.


Töid:

Eesti järved (kaasautor). Tallinn 1968

Kalad ja kalandus (kaasautor). Tallinn, 1970

Connections of the individual productivity of the beam with the genotype in some Estonian lakes (kaasautor).// Estonian contrib. To the Int. Biol Programme: progress report X. Tartu, 1976

О характеристике и причинах возникновения карликовой формы леща. // Гидробиол. Иссл. 10 (1981)

О морфометрии и роста сазана. // Гидробиол. Иссл. 12 (1982)

Changes in bream Abramis brama during the lake succession. // Dynamics and ecology of wetlands and lakes in Estonia. Tallinn 1988.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Võrtsjärve Limnoloogiakeskus
Eesti kalateadlased (loend)
Eesti järved (raamat, 1968)