Jõevähklased (Astacidae)

Jõevähklased (Astacidae), mageveeliste koorikloomade sugukond dekapoodide (Decapoda) seltsi alamseltsist Astacidea. Elavad Euroopas ja Põhja-Ameerika lääneosas.

3 perekonda, 12 liiki (taksonoomia pole lõplik, on ka teistsuguseid käsitlusi):

Perekond Astacus

Astacus astacus, noble crayfish – jõevähk, harilik jõevähk, väärisvähk, laiasõraline jõevähk

Astacus leptodactylus, Danube crayfish – kitsasõraline jõevähk

Astacus pachypus- paksusõraline jõevähk

Perekond Austropotamobius

Austropotamobius italicus

Austropotamobius pallipes, white-clawed crayfish – valgesõraline vähk

Austropotamobius torrentium, stone crayfish - kivivähk

Perekond Pacifastacus

Pacifastacus chenoderma

Pacifastacus connectens

Pacifastacus fortis, Shasta crayfish

Pacifastacus gambelii

Pacifastacus leniusculus, signal crayfish – signaalvähk, tähnikvähk

Pacifastacus nigrescens

Märts 2018

Vaata lisaks:

Kivivähk (Austropotamobius torrentium)
Valgesõraline vähk (Austropotamobius pallipes)
Signaalvähk ehk tähnikvähk (Pacifastacus leniusculus)
Paksusõraline jõevähk (Astacus pachypus)
Kitsasõraline jõevähk (Astacus leptodactylus)
Jõevähk (Astacus astacus)
Jõevähid (Astacus)
Hotmedia.ee