Pravdin, Ivan Feodorovitš

Pravdin, Ivan Feodorovitš(13.01.1880 – 23.02.1963), vene ihtüoloog. Võttis osa Kaspia, Araali, Valge, Jaapani ja Ohhoota mere uuringutest, Laadoga ja Oneega ning Leningradi oblasti, Karjala ja Koola poolsaare järvede uurimisest, samuti Volga, Volhoi, Sviri, Amuuri, Sõr-Darja jt jõgede uurimisest. Uuringute eesmärgina nägi kalapüügi ja kalamajanduse arendamist. Suur teaduslik ja ka praktiline tähtsus on tema süstemaatikaalastel töödel. Suur praktiline tähtsus oli ka Pravdini koostatud kalamajanduslikel kaartidel Laadoga, Oneega, Ilmjärve, Peipsi-Pihkva järve ja Karjala järvede kohta. Neil toodi ära andmed töönduskalade levialadest, rändeteedest, kudemis- ja turgutuspaikadest ja püügiaegadest. Enam kui 300 teadustöö autor; osales ka teose „Атлас промысловых рыб СССР“ (1949, „NSVL töönduskalade atlas“) koostamisel. Pravdini nimega on seotud 2 kalaliiki: pravdini siig (Coregonus pravdinellus) ja pravdini kulleskala (Liparis pravdini)


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu