Berg, Lev Semjonovitš

Berg, Lev Semjonovitš (14.(26.).03.1876 – 24.12.1950), vene geograaf, ihtüoloog ja evolutsiooniteoreetik. Teadlasena erakordselt produktiivne ja põhjalik, publitseerides üle 20 raamatu ja monograafia, nende hulgas suurülevaated Venemaa kalastikust, Venemaa maastikugeograafilisest rajoneerimisest, klimatoloogiast jm. 1922. a ilmunud raamatus "Nomogenees" kirjeldas orgaanilist evolutsiooni kui seaduspäradel põhinevat protsessi. Väitis, et liikide teket ei põhjusta looduslik valik, vaid mutatsioonid ja loodusliku valiku roll on teisejärguline. See osutus üheks kõige mõjukamaks darvinismikriitiliseks teaduslikuks teoseks 20. sajandil.

Ihtüoloogia valdkonnas kuulub Berg maailmanimega klassikute hulka. Ta kirjeldas paljude jõgede ja järvede kalafaunat, pakkus välja nüüdisaegsete ja väljasurnud kalade süstemaatika ja koostas kapitaalse teose „Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран“ („NSVL ja lähiriikide mageveekalad“), mille esimene versioon ilmus 1912. a nime all „Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Фауна России и сопредельных стран“.

Bergi nime kannab vulkaan Urupi saarel, mäetipp Pamiiris, lioustik Pamiiris, neem Severnaja Zemlja suurimal saarel jm, samuti on tema nimega seotud üle 60 taime- ja loomaliigi, kaladest nt bergi süvarai (Bathyraja bergi)


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu