Jordan, David Starr

Jordan, David Starr (19.01.1951-19.09.1931), USA zooloog, ihtüoloog, botaanik, eugeenik ja patsifist. Silmapaistev õppejõud ja teadusadministraator; väga viljakas teadlane, kes avaldas elu jooksul umbes 650 artiklit ja raamatut. 1880. aastal organiseeris kalade uurimiseks ekspeditsiooni USA läänerannikul Mehhiko piirist Kanada piirini. Aastail 1896-1900 avaldas (koos Evermaniga) 4-osalise teatmiku „Fishes of North and Middle America“ („Põhja- ja Kesk-Ameerika kalad“).

Tema auks on nimetatud kalade perekonnad džordanhärg (Jordania), džordanella (Jordanella) ja Davidjordania; tema nimi on antud ka kümnetele kalaliikidele nagu nt jordani kaulofrüün (Caulophryne jordani), ameerika koidulest (Eopsetta jordani), jordani taanduim (Lampanyctus jordani), jordani riffahven (Lutjanus jordani) jne.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu