Hofer, Bruno

Hofer, Bruno(15.12.1861-07.07.1916), saksa ihtüoloog, kalahaiguste uurija. Oli õppejõud ja kalandusametnik, ka ajakirja „Allgemeine Fischereizeitung“ toimetaja. 1909. a kirjeldas esimesena liikiammersee siig (Coregonus bavaricus), uuris kalade haigusi ja parasiite. Avaldas üle 200 teadusartikli. Raamatud "Handbuch der Fischkrankheiten" (1904, „Kalahaiguste käsiraamat“), "Die Süßwasserfische von Mitteleuropas " (1908, „KeskEuroopa mageveekalad“). Oli seotud ka varase keskkonnakaitsega, peamiselt joogivee kvaliteedi ja varude küsimustes. Tema auks on nimetas Berg 1932. a ühe kalaliigi hoferi siiaks (Coregonus hoferi).


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu