Cuvier, Georges

Cuvier, Georges, parun Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (23.08.1769 – 13.05.1832), prantsuse loodusteadlane ja zooloog, peetakse võrdleva anatoomia ja paleontoloogia isaks. Laiendas Karl Linné klassifikatsioonimeetodit ja tema tööd peetakse selgroogsete paleontoloogia alustalaks. Väitis, et liikide väljasuremine on möödapääsmatu fakt, kuid sel ajal peeti seda vaid spekulatsiooniks. Kuulsaim töö on "Le Régne Animal" (1817; "Loomariik"), katse koostada täielik loomariiginimestik ja formuleerida loomulik klassifikatsioon "osade korrelatsiooni" printsiibi alusel (st looma kõik kehaosad on funktsionaalselt ühendatud, nii et ühe luu uurimisest saab teha järeldusi kogu looma kohta) ja tunnuste jaotuse alusel. Teost on peetud sama oluliseks kui Linné "Systema Naturaed".

Ihtüoloogia valdkonnas alustas Cuvier äärmiselt ulatusliku teose „Histoire Naturelle des Poissons“ („Kalade looduslugu“) koostamise ja avaldamisega, mis ilmus 22-osalisena aastail 1828-1849. Pärast Cuvier surma jätkas tööd tema õpilane Achille Valenciennes (1794-1865). Aastail 1865 ja 1870 koostas teosele kaks täiendavat köidet Auguste Duméril. Teos dokumenteeris 4 514 kalaliiki, kellest 2311 olid varem teaduslikult kirjeldamata. Teose koostamisel ei piirdutud kogudega Pariisi Loodusmuuseumis, mille direktoriks oli Cuvier, vaid kaasatud oli lai uurijate võrgustik, kes saatsid näidiseid ja vaatlusandmeid kogu maailmast. Teoses on täpsed liigikirjeldused ja joonised ning sellest sai üks põhiteoseid ihtüoloogide mitmete põlvkondade jaoks.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Hõimkond
Ihtüoloogia ajalugu