Artedi, Peter

Artedi, Peter (22.02.1705 – 28.09.1735), ladinapäraselt Petrus Arctaedius, rootsi loodusteadlane, tuntud kui „ihtüoloogia isa“. Õppis Uppsala ülikoolis, kus kohtus 1728. a Karl Linnéga, kellega koos nad hakkasid kriitiliselt üle vaatama tol ajal kehtinud eluslooduse süstemaatikat; Linné tegeles kogu taimeriigiga laiemalt, Artedi keskendus kaladele, kahepaiksetele ja sarikalistele taimedele. Nende eesmärgiks sai luua ühtne korrastatud teadmiste süsteem, mis oleks ülevaatlik ja hõlmav. Artedist ja Linnést said sõbrad ja kaastöölised.

Varsti pärast seda, kui Linné asus tööle Hollandis, järgnes talle ka Artedi. Ta hakkas Amsterdamis korrastama/kirjeldama ränduri, zooloogi ja apteekri Albert Seba kollektsioone. Artedi jõudis määrata ja kirjeldada kõiki Seba kogudes olnud kalaliike, samuti aga lõpetada oma üldistava käsitluse ihtüoloogiast, kuni ta öisel ajal koju tulles kanalisse kukkus ja uppus. Artedi käsikirjade üleandmise eest nõudis Artedi korteri peremees Linnélt suurt rahasummat, mille Linné sai Amsterdami linnapealt ja Hollandi Ida-India kompanii direktorilt. Linné valmistas trükkimiseks ette ja avaldas 1738. a Artedi teose „Ichthyologia“. Omaenese töödes kasutas Linné Artedi ettepanekuid kalade ja sarikaliste taimede klassifitseerimiseks. Artedi auks ja mälestuseks nimetas Linné ühe sarikaliste taimede perekonna Artediaks. Tema auks on nimetatud ka võldaslaste (Cottidae) sugukonda kuuluv kalade perekond Artedius.

  

Artedi ja tema raamatu esmatrüki tiitelleht

 

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Linné, Karl
Ihtüoloogia ajalugu