Salviani, Hippolito

Salviani, Hippolito (1514–1572), itaalia arst ja loodusteadlane, paavstide Julius III, Marcellus II ja Paulus IV ihuarst. Arstitöö kõrval uuris kalu, mille tulemusena valmis teos „Aquatilium animalium historia“ (1554-1558). Selle avaldamiseks rajas Salviani oma kodus trükikoja. Teoses kirjeldatakse 92 kalaliiki, keda klassifitseeritakse väliste tunnuste alusel. Esitatud on ainult need kalad, keda Salviani oli isiklikult uurinud. Suurema osa kaladest hankis ta Rooma kalaturult. Ära on toodud ka kalade kaasnimed, elupaigad, eluviis ja püügivõtted.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu