Averintsev, Sergei

Averintsev, Sergei Vassiljevitš (06.10.1875 – 13.08.1957), vene bioloog ja ihtüoloog, teaduste doktor. Noorusaastatel käis õpireisidel Euroopas, Aafrikas ja Jaava saarel, osales ka Buuri sõjas buuride poole peal. Alates 1917. a keskendus kalamajanduse ja tööndusliku ihtüoloogia küsimustele. Juhtis 1918-1919. a esimest teaduslik-töönduslikku ekspeditsiooni Valgele ja Barentsi merele, samuti 1930-ndatel toimunud heeringa-ekspeditsooni, mille käigus leiti heeringa koondumispaigad Barentsi meres ja tõestati tööndusliku püügi otstarbekus. 1924. a võttis osa teaduslikust ekspeditsioonist Kesk-Aafrikasse. Töötas õppejõuna Tveri, Fergana ja Moskva oblasti pedagoogilistes instituutides. Üle 250 teadustöö protistoloogia, ihtüoloogia ja kalamajanduse alal, sh mitmed zooloogiaõpikud ja -juhendid. Silmapaistva filoloogi, kirjandusloolase ja religioonifilosoofi Sergei Sergejevitš Averintsevi isa.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia
Ihtüoloogia ajalugu