Bleeker, Pieter

Bleeker, Pieter (10.07.1819 – 24.01.1878), hollandi arst ja ihtüoloog. Hollandi Ida-India Armee arstina viibis aastail 1842-1860 Indoneesias, kus kogus üle 12 000 kalanäidise, milledest suurem osa asub nüüd Leideni Loodusloo Muuseumis. Pärast Hollandisse naasmist üllitas 36 köites kataloogiAtlas Ichthyologique enam kui 1500 illustratsiooniga. Selle uustrükk ilmus 10 köitelisena aastail 1977-1983. Elu jooksul kirjutas Bleeker üle 500 kalateadusliku artikli, milledes kirjeldas 511 uut kalaperet ja 1925 uut kalaliiki.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu