Agassiz, Louis

Agassiz, Louis (28.05. 1807 – 14.12.1873), šveitsi-ameerika loodusteadlane; põhiuurimused kaladest, merisiilikutest ja liustikest. Uuris ja süstematiseeris teiste teadlaste poolt Brasiilia jõgedest toodud kalu, uuris Genfi järve kalastikku ja seejärel kogu Kesk-Euroopa mageveekalu; seejärel pühendus fossiilsete kalade uurimisele ning just paleontoloogilised uurimused tõid talle üleilmse tuntuse. Üks esimesi liustike ning jääaja mõju uurijaid. 1846. a emigreerus USA-sse, kus töötas peamiselt ülikoolides õppejõuna. Ei olnud nõus C. Darwini evolutsiooniteooriaga.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu