Haff

Haff (saksa Haff), laguuni- või limaanisarnane laht, mis tekib jõgede suudmealal ja on merest osaliselt eraldatud maasäärega. Mõiste on kasutusel Läänemere lõunarannikul. Suurimad haffid on Kura haff (Kura laht), Oderi haff (Szczecini laht) ja Visla haff (Kaliningradi laht). Haffidele on iseloomulik mageveelisus ja tihti on nende kallastel liivadüüne.


Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Haffi tõbi
Limaan
Laguun