Hailiha nimekujud

Hailiha nimekujud, nimetused, millede all on hailiha turustatud. Riigiti on hailiha kui toidu omaksvõtmine olnud erinev. Mõnedes riikides on see toimunud riigi sekkumiseta (Suurbritannia, Saksamaa, Autraalia), mõnedes riikides on aga riik panustnud nii tootearendusse kui ka turundusse (Jaapanis, Kanadas, USA-s, ka endises NSV Liidus). On iseloomulik, et tarbijate vastumeelsuse ületamiseks on hailiha turundatud niisuguste nimetuste all, mis juhivad tähelepanu kõrvale sellelt, et tegemist on haidega.

Inglismaal turustati harilikku ogahaid varem selliste nimede all nagu flake või huss, tänapäeval on levinum rock salmon (kivilõhe), samuti on kasutusel mõiste rigg. USA-s turustati hailiha kui steakfish’i (steigikala), grayfish’i (hallkala) või ka whitefish’i (valgekala). Teadliku eksitamise vältimiseks on valitsus andnud välja vastava eekirja ning nüüd müüakse hailiha reeglina õige liiginime all.

Austraalias on kasutusel termin flake, millega peetakse silmas väiksemate hailiikide, peamiselt lõuna-kärphai (Mustelus antarcticus) liha. Flake’na võib hailiha olla mõistetud ka selliste liikide puhul nagu supihai (Galeorhinus galeus), vuntshai (Furgaleus macki) ,tilstoni hallhai (Carcharhinus tilstoni) ja veel mõned liigid, näiteks erinevad ogahailased, kuid flake võib olla ka mitte hai-, vaid hoopis railaadsete hulka kuuluv austraalia kõblasnina (Callorhinchus milii). Mõiste flake tekkis 1920-ndate lõpul, kui Lõuna-Australia rannavetes sai hoo sisse sihipärne haipüük. Enne seda tabati haisid vaid kaaskaladena teiste kalaliikide püügil. Flake muutus kiiresti populaarseks. Seda iseloomustatakse kui mahedamaitselist kalaliha, mille valge värvus ja õrn tekstuur säilivad ka küpsetamisel. Odav hind soodustas flake kasutuselevõtmist Austraalia Fish & Chips -toitlustuses. Hailiha on rohelisel mandril populaarne ka tänapäeval, kuid see pole enam sugugi nii odav.

Prantsusmaal müüakse harilikku ogahaid, kärphaisid ja supihaid ärinimega chiens (koerad). Nende liikide nahata filee leiab turustamist kui saumonette (väike lõhe). Harilik koerhai (Scyliorhinus canicula) ja suur koerhai (Scyliorhinus stellaris) on müügil oma õigete prantsusekeelsete liiginimedega petite rousette ja grande rousette, kuid harilik heeringhai (Lamna nasus) võib olla müügil kui veau de mer (merevasikas). Ka Itaalias (Veneetsias) võivad hairoad olla müügil merevasika (vitello di mare) nime all. Koerhaide nimeks on palombo, heeringhaide ja makohaide nimeks on smerigliokuid neid võidakse vahel müüa pesce spada (mõõkkala) nime all.

Saksamaal turustatakse ogahai nahata seljafileed meriangerja (Seeaal) nime all. Saksakeelseteks kaubanimedeks võivad olla ka näiteks heeringaide puhul Kalbfisch (vasikakala), kärphaide puhul Speckfisch (pekikala), polaarhai puhul Eisfisch (jääkala), samuti võib olla hailiha müügil kui Karbonadenfisch (karbonaadikala) või Königsaal (kuningangerjas).

Argentiinas müüakse ingelhaisid (Squatina) merekana (gallina del mar) nime all, hariliku koerhai kaubanimeks on aga palo rosado (roosa pulk).

Allikas: Koržetsi suur kalaraamat. Tallinn, 2016
Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Haid kulinaarias