Haid (Selachomorpha, ka Selachii)

Haid ehk hailaadsed (Selachomorpha, ka Selachii), keelikloomade (Chordata) hõimkonna kõhrkalade (Chondrichthyes) klassi varilõpuseste (Elasmobranchii) alamklassi kuuluv kalade ülemselts.

Jaotatakse tavaliselt kaheksaks erinevaks seltsiks:

Hallhailised (Carcharhiniformes) – 8 sugukonda, 48 perekonda, ~ 260 liiki

Härghailised (Heterodontiformes) – 1 sugukond, 1 perekond, 9 liiki

Hulklõpushailised (Hexanchiformes) – 2 sugukonda, 2 perekonda, ~ 6 liiki

Heeringahailised (Lamniformes) – 7 sugukonda, 10 perekonda, ~ 17 liiki

Habehailised (Orectolobiformes) – 7 sugukonda, 14 perekonda, ~ 32 liiki

Saaghailised (Pristiophoriformes) - 1 sugukond, 2 perekonda, 8 liiki

Ogahailised (Squaliformes) - 7 sugukonda, 22 perekonda, ~ 112 liiki

Ingelhailised (Squatiniformes) - 1 sugukond, 1 perekond, ~ 23 liiki

Ülaltoodust saame hailiikide koguarvuks ~ 467, kuid erinevatest andmebaasidest võib leida ka teistsuguseid arve, tavaliselt väiksemaid. See tuleneb asjaolust, et palju hailiike on meredest avastatud alles viimastel aastakümnetel, samuti süstemaatika erinevustest. Esimesed hailaadsed kalad tekkisid ookeanides enam kui 400 miljoni aasta eest, tänapäevased haid hakkasid välja kujunema umbes 100 miljoni aasta eest. Praegu eksisteerivatest liikidest peetakse vanimaks mõrtsukhaid, kes kujunes üldjoontes välja umbes 65 miljoni aasta eest.

Kõige pisemad haid, kes kuuluvad ogahailaste (Squalidae) ja nugishailaste (Triakidae) sugukondadesse, on vaid 21-49 cm pikkused; maailma pisimaks hailiigiks on tõenäoliselt kääbus-tumehai (Etmopterus perryi), kes on kuni 21,2 cm pikkune. Suurimateks haideks on kuni 15 meetrine hiidhai (Cetorhinus maximusja kuni 20 meetrine vaalhai (Rhincodon typus). Hiidhai ja vaalhai on ka üldse suurimad tänapäeval elavad kalad (veel suuremad vaalad pole kalad, vaid mereimetajad). Seejuures pole need gigantsed haid röövkalad, vaid toituvad bentosest. Bentostoidulisi on haide seas siiski vähe. Enamus haisid on tõelised röövkalad, kes jahivad suuri toiduobjekte.

Allikas: Koržetsi suur kalaraamat. Tallinn, 2016

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Varilõpusesed (Elasmobranchii)
Kõhrkalad (Chondrichthyes)
Haid kulinaarias
Hainahk
Haimaksaõli
Haiuimepüük
Hairünnakud
Ingelhailised (Squatiniformes)
Ogahailised (Squaliformes)
Saaghailised (Pristiophoriformes)
Hulklõpushailised (Hexanchiformes)
Härghailised (Heterodontiformes)
Heeringahailised (Lamniformes)
Habehailised (Orectolobiformes)
Hallhailised (Carcharhiniformes)