Hulkharjasussid (Polychaeta)

Hulkharjasussid ehk polüheedid (Polychaeta), klass rõngusside hõimkonnast. Nende keha on segmenteerunud ja igal kehalülil on üks paar jäsendeid ehk parapoode, kuhu kinnitub palju kitiinist harjaseid. Palju seltse ja perekondi. Liike on kirjeldatud üle 10 000. Eesti merevetes on kirjeldatud 8 hulkharjasussiliiki, neist tavalisim on harilik harjasliimukas. Eluviisid väga mitmekesised.

Veebruar 2018

Vaata lisaks:

Harjasliimukas (Hediste diversicolor)