Hainjärve kraav

Hainjärve kraav, Põlvamaal Põlva vallas vasemalt Ahja jõkke (52,8 km kaugusel suudmest) suubuv vooluveekogu. Pikkus 7,1 km.  

Veebruar 2018