Kaugida emakala (Zoarces elongatus)

Kaugida emakala (Zoarces elongatus),kalaliik, mis enamasti loetakse kuuluvaks ahvenaliste(Perciformes) seltsi, aga selles võidakse omakorda lugeda kas emakalalaste(Zoarcidae) või hoopis limakalalaste(Blenniidae) sugukonda kuuluvaks. Harvem arvatakse emakalad(Zoarces)madukalaliste(Ophidiiformes) seltsi. Jaapani nagagaji; vene восточная бельдюга.

Laialdane levila Vaikse ookeani loodeosas Kollasest merest Kuriilide põhjapoolsemate saarteni, Jaapani ja Ohhoota meres. 20-30 m sügavusel merepõhjal, ka jõgede suudmeis ja limaanides. Väheliikuv, kuid agressiivne, ka kannibal. Pikkus 30-35 cm, suurim pikkus 70 cm ja suurim kaal 4 kg. Väga sarnane euroopa emakalale ja on teadlasi, kes peavadki teda euroopa emakala alamliigiks. Toidukalana reeglina ei kasutata, vaatamata maitsvusele. Lihatükikesi ja elusaid maime kasutatakse õngesöödana.


Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Emakala (Zoarces viviparus)
Ameerika emakala (Zoarces americanus)
Emakalad (Zoarces)