Heade võtete jõgi

Kalastusvõistlus, mis toimub Emajõe festivali raames alates 2007. aastast. Kalapüük toimub Tartus Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal, osaleda saab individuaalselt või võistkondlikult, püügivahendiks lihtkäsiõng või käsiõng. Püügiaeg 2 tundi, traditsiooniliselt ajavahemikus 10.00-12.00. Püügikoha valik põhimõttel „kes ees, see mees“.


Võistlusele on iseloomulik väga erineva kalastuskogemusega kalameeste osalemine: seni noorim osaleja olnud 2,5 aastane ja vanim ligi 80 aastane. Individuaalselt on seni tulnud võitjateks kogenud võistluskalastajad, kõige sagedamini tartlane Stanislav Pesjukov. Suurim kalakogus, mis kahe püügitunni jooksul tabatud, on 8,3 kilo (2008. a, Enno Toomla). Võitjatel on peamisteks kaalu andvateks kaladeks säinad ja latikad. Võistluse peamiseks eesmärgiks on propageerida huvikalastamist: edukamate kalastajate seljataga jälgib tavaliselt kalade tabamist rohkelt uudishimutsejaid. Korduvalt on võitjad (peamiselt S. Pesjukov) pärast võistluse lõppu viinud huvilistele läbi ka õngitsemise meistriklasse.

Võistluse korraldajad: MTÜ Harrastuskalastajate Ühendus Emajõe Nupuklubi ja MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.


Stanislav Pesjukov oma tavapärasel võistluspaigal


Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Emajõe Nupuklubi
Emajõe festival