Kodumaa kalad (Spuhl-Rotalia)

Kodumaa kalad. Autor Jaan Spuhl-Rotalia. Viljandi, 1896. 230 lk

Täielik nimetus: Kodumaa kalad; Eesti-, Liiwi- ja Kuuramaa wetes ning Läänemeres elutsevate kalade looduslugu, nende püüdmine kunstliste abinõuudega, kaswatamine, kunstlik sugutamine ja kalatiikide asutamine. Käsikirjas Liiwimaa kalanduseseltside presidendi E. v. Middendorffi poolt läbiwaadatud ning 1894-mal aastal Jurjewis põllutöö ja käsitööde wäljanäitusel kalanduse jaoskonnas auutunnistusega kroonitud loodusteaduslik-praktikalik kirjatöö. / Kõige uuemate teaduste põhjusel kirja pannud J. G. Spuhl-Rotalia.

Rariteetne teos, trükiarv 700.

 

Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Spuhl, Jaan