Järvekülg, Arvi

Järvekülg, Arvi (27. 12. 1929 – 4. 11 2002), eesti hüdrobioloog ja zooloog. Õppis Villevere algkoolis ja Türi Keskkoolis, 1954. a lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli, 1957. a kaitses kandidaadiväitekirja, 1975. a doktoriväitekirja Läänemere põhjaloomastikust. Töötas 1959–1969 eesti mereihtüoloogia laboratooriumis ja aastast 1969 EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudis, 1974–1990 sealsamas merebioloogiasektori juhataja; 1988–1995 oli Tartu ülikoolis professor; 1984–1996 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni esimees. Oli Soome lahe kaitse rahvusvaheline ekspert. Uuris jõevähkide bioloogiat, haigusi ja ökoloogiat; Läänemere zoobentost jpt valdkondi.

„Loomade elu“ I ja II köite toimetaja; ajakirjade toimetuskolleegiumide liige; üle 150 teadusartikli; 2 monograafiat; ligi 400 artiklit teatmeteostes.


Raamatuid:

A. Järvekülg. Jõevähk Eestis. Bioloogia ja töönduslik tähtsus. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1958

A. Järvekülg, I. Veldre. Elu Läänemeres. Tallinn, 1963.

Eesti NSV rannikumere kaitse (koostaja A. Järvekülg). Tallinn, 1982

Eesti jõed, (koostaja A. Järvekülg), Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001

Tunnustused: 1980 Karl Ernst von Baeri preemia; 1988 Suur looduskaitsemärk; 1992 Ahvenamaa Läänemere Tuleviku Kaitse Fondi auhind; 1996 Eerik Kumari looduskaitsepreemia; 2001 Valgetähe V klassi teenetemärk.

Jaanuar 2018

Vaata lisaks:

Eesti kalateadlased (loend)
Jõevähk Eestis (raamat)
Eesti jõed (raamat)
Elu Läänemeres (raamat)
Hotmedia.ee