Dirhami laht

Laht Eesti looderannikul Dirhami neeme (edelas) ja Põõsaspea neeme (põhjas) vahel, avaneb loodesse. Pindala 2,1 km². Lahe laius neemeninade vahel on ligi 2,5 km, suurim sügavus sellel joonel 6,7 m. Kaugus sellelt joonelt lahe kaugemasse serva on umbes 600 m. Vee sügavus lahe keskel kuni 6,5 m, kuid üldiselt on laht madal, alla 5 m. Lahes on arvukalt kive (rändrahne). Lahe lõunakaldal on Dirhami sadam, milleni viib kitsas laevatee, kus vee sügavus on 4-5 m. Lahest umbes 7,5 km loodesse jääb Osmussaar. Lahe akvatoorium (peale sadama akvatooriumi) jääb Nõva-Osmussaare hoiualale, umbes 200 m laiune kallasala (peale sadama ja Dirhami küla asustusala) jääb Nõva maastikukaitsealale. KKR kood: VEE3202000

Jaanuar 2018