Kümnejalalised

Kümnejalalised, kadekapoodid (Decapoda), koorikloomade (Crustacea) alamhõimkonna ülemvähkide (Malacostraca) rühma kuuluv vähkide selts. Tänapäeval on tuntud umbes 15 000 erinevat kümnejalalist; teiste seas jõevähid, homaarid, langustid, krabid ja krevetid/garneelid.

Kümnejalalisi on hakatud viimasel ajal jagama kaheks rühmaks (alamseltsiks):Pleocyemata(üle 14 000 liigi) ja Dendrobranchiata(umbes 500 liiki). Neid rühmasid eristab lõpuste ehitus (rühmaDendrobranchiata liikidel hargnevad lõpused justkui puuoksad) samuti paljunemisviis (Dendrobranchiata liigid lasevad marjaterad otse vette, Pleocyemataliikidel kinnitub mari alguses emaste isendite kõhu allaossa.)

Mitmetel kümnejalalistel on suur töönduslik tähtsus.

Jaanuar 2018