Atsidotroofne järv

Atsidotroofne järv, väga happelise veega mineraalmaajärv, mis toitub metsa- või sooaladelt tulevast veest. Biomass on sellises järves väga väike, kaldavett asustavad soopihla-soovõha-tarnade kooslused ning turbasamblad. Sellised on näiteks Põlvamaal asuvad Partsi Mustjärv, Koolma järv, Partsi Neitsijärv jt. Sellised järved on maailmas unikaalsed.

Jaanuar 2018
Hotmedia.ee