Chiens (hailiha)

Chiens (pr 'koerad'), ärinimi, millega Prantsumaal turundatakse mõnede hailiikide liha.Chiensi'na müüakse harilikku ogahaid (Squalus acanthias), kärphaisid (Mustelus) ja supihai(Galeorhinus galeus). See tuleneb sellest, et mitmeid hailiike nimetataksegi mitmetes keeltes koerteks, nt on kärphaide nimeks inglise keeles smooth-hounds (sile-hagijad), prantsuse keeles emissoles (hagijad). Nende liikide nahata filee leiab Prantsusmaal turustamist kui saumonette (väike lõhe).Harilik koerhai (Scyliorhinus canicula) ja suur-koerhai(Scyliorhinus stellaris) on müügil oma õigete prantsuskeelsete liiginimedega petite rousette jagrande rousette,harilik heeringhai(Lamna nasus) võib olla aga müügil kui veau de mer(merevasikas).

Detsember 2017
Hotmedia.ee