Robalod (Centropomus)

Robalod (Centropomus), ainus kalapere robalolaste (Centropomidae) sugukonnast, 12 liiki. Inglise snooks, robalos; saksa Snooks.

Levinud Põhja-Ameerika ja Kesk-Ameerika lääne- ja idaranniku piirkonnas. Tugevad, 30-140 cm pikkused röövkalad, kes nii väliselt kui ka bioloogia poolest meenutavad meie kohasid. Pea pisut lapik, suu suur, alalõug ertteulatuv, sabauim väljalõikega. Meres hoiduvad liivase ranna ligidusse, arvukalt riimveelistes laguunides, peamiseks elualaks jõesuudmete ümbrus. Soolsuse muutusi taluvad hästi, temperatuurikõikumisi kehvemini; tavaliselt vees temperatuuridel 28-31,5 oC. Toituvad peamiselt öösel kaladest, seejärel koorikloomadest. Koevad suvel jõgede suudmealal ja riimvees. Hinnatud püügi- ja söögikalad.


Centropomus armatus, (armed snook)

Centropomus ensiferus, (swordspine snook)

Centropomus medius, (blackfin snook)

Centropomus mexicanus, (largescale fat snook)

Centropomus nigrescens, (black snook)

Centropomus parallelus, (fat snook)

Centropomus pectinatus, (tarpon snook) - harirobalo

Centropomus poeyi, (Mexican snook)

Centropomus robalito, (yellowfin snook)

Centropomus undecimalis, (common snook) – harilik robalo

Centropomus unionensis, (union snook)

Centropomus viridis, (white snook)

Detsember 2017

Vaata lisaks:

Harirobalo (Centropomus pectinatus)
Harilik robalo (Centropomus undecimalis)
Hotmedia.ee