Bionoomia

bionoomia(kreeka bio- + nomos ´seadus´), ökoloogia
Hotmedia.ee