Mimikri

Mimikri, organismikaitsekohastumus, mis väljendub tema väliste tunnuste (peamiselt värvingu) sarnanemises mõne teise liigiga. Sarnanemist mõne keskkonnaelemendiga (nt liblika sarnanemine puulehega) nimetatakse kamimeesiks. Eristatakse Bates'i mimikrit, Mülleri mimikrit, agressiivset mimikrit, reproduktiivset mimikrit ja teisi. Bates'i mimikri puhul sarnaneb ohutu või kaitsetu organism teise liigiga, kes on mürgine või söödamatu. Mülleri mimikri korral sarnanevad üksteisega kaks mürgist, söödamatut või muu kaitsekohastumusega liiki (näiteks on eri liiki liblikatel sarnane tiivamuster). Agressiivse mimikri puhul on teise liigiga, keskkonnaelemendiga või kummagi üldistusega sarnanev organism kiskja (nt sulandub merikurat ülihästi veekogu põhja värvingu ja struktuuriga). Mõned autorid peavad mimikri all silmas kõiki loomade kuju ja värvusega seotud kaitsekohastumusi, sel juhul hõlmab see ka mimeesi ja varjevärvusi. Eestis tegeleb mimikri uurimisega Timo Maran.

Detsember, 2017