Barograaf

Barograaf, ka barometrograaf, seadeldis õhurõhu muutumiste üleskirjutamiseks. Kasutatakse ilmajaamades, ent ka lennukitel ja aerostaatidel, kus õhurõhu mõõtmise põhjal määratakse lennukõrgus. Enamlevinud on aneroidsed barograafid, mille puhul õhutühja metallkarbi kaane liikumine kandub üle kirjutavale sulele, mis joonistab aeglaselt pöörlevale trumlile barogrammi, so õhurõhu muutumise teatava aja jooksul. Levinud on ööpäevase, 3-ööpäevase ja nädalase kirjutustsükliga barograafid. Kaasaegsetel barograafidel on mehaaniline üleskirjutus asendatud eletroonilise andmetöötlusega ning barogrammid jm andmed kuvatakse digitaalselt ekraanile.

Detsember 2017