Aseri oja (Aseri peakraav)

Lääne-Virumaal Tüükri, Oru ja Aseriaru külade ning Aseri aleviku territooriumidel asuv vooluveekogu. Suubub vasakult Meriküla ojja 1 km kauguselt viimase suudmest. Pikkus 6,3 km, valgala 17,7 km2. Registrikood VEE1071700.