Makrellilised (Scombroidei)

Makrellilised (Scombroidei) on ahvenaliste (Perciformes) seltsi alamselts.

Klassikalise süstemaatika põhjal kuulub alamseltsi 6 sugukonda (neisse omakorda 46 perekonda ja 147 kalaliiki):
 
Sphyraenidae (barracudas), noolhauglased
Gempylidae (snake mackerels), gempüüllased
Trichiuridae (cutlassfishes), lintsabalased
Scombridae (mackerels and tunas), makrelllased
Xiphiidae (swordfish), mõõkkala
Istiophoridae (marlins), purikalalased

Uuemates käsitlustes pole neid sugukondi käsitletud alamseltsina, vaid kuuluvaina kahte erinevasse klaadi.
Ka varasemates käsitlustes on puudunud lõplik ühtsus. Näiteks on noolhauglasi vaadeldud ka kuuluvaina hoopiski kefaaliliste (Mugiliformes) seltsi

 
Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Makrelenartige Wikipedias (saksa)
September, 2014

Vaata lisaks:

Lintsabalased (Trichiuridae)
Gempüüllased (Gempylidae)
Purikalalased (Istiophoridae)
Mõõkkala (Xiphias gladius)
Noolhauglased ehk barrakuudad (Sphyraenidae)
Makrelllased (Scombridae)
Hotmedia.ee