Hammassärg (Rutilus frisii)

Hammassärg (Rutilus frisiion kalaliik karpkakalaste (Cyprinidae) sugukonna      alamsugukonna Leuciscinae  perekonnast  särjed (Rutilus).

[Inglise kutum, vyrezub, Black Sea roach; saksa Schwarsmeerplötze; soome mustanmerensärki; vene kутум, вырезуб]

Hammassärje alamliigina Rutilus frisii kutum on varasemalt käsitletud1 Kaspia lõunaosas elavat kutumi, keda nüüd vaadeldakse iseseisva liigina Rutilus kutum.Levila: Musta ja Aasovi merede basseinides; puudub Doonau ja Kubani vesikondades; Donis tammide ehitamise tagajärjel isoleeritud populatsioon; Kaspia basseinis Terekist Atreki vesikonnani; väga harv Põhja-Kaspia vesikonnas (Volga, Ural); Izniki järves (Türgi).

"Hammassärg toitub mere magestunud osades ja käib kudemas jõgedes. Ta valib kiirema voolu ja kivise põhjaga jõed ning on seetõttu Dnestris ja Bugis arvukam kui Dnepris või Donis, kus vool on aeglasem ja kivisemat pinnast vähem. Mõnes jõelõigus esinevad hammassärje paiksed vormid, kes merre ei rändagi.
Hammassärje iseloomulikuks tunnuseks on suur sabauim ning peen (peenem kui särjel ja isegi kui säinal) soomus. Selg on tume, roheka varjundiga, küljed heledad hõbedased, kõht täiesti valge, selja- ja sabauim tumedad, teised uimed hallikad. Ujupõie tagaosa on spiraalne. Hammassärjel on tugevad neeluluud võimsate hammastega, mille abil ta võib purustada kaunis suurte limuste kodasid.
Hammassärg hakkab kudema 4—5 aasta vanuselt, umbes 40 cm pikkuselt. Kudema tõuseb ta jõgedesse. /---/
Hammassärg ja kutum on hinnalised kalaliigid. Nende liha on väga maitsev. Sellega soses omandab suure tähtsuse nende kalade kunstlik kasvatamine kalahaudemajades. Kutumi hinnatakse eriti kõrgelt Iraanis, kus teda süüakse kuivatatult ja kasutatakse mitmesuguste rahvustoitude valmistamiseks"1

FishBase's suurim pikkus 70 cm, suurim kaal 8 kg, pikim eluiga 12 a.

Kantud Venemaa Punasesse Raamatusse.

Aastane väljapüük Iraanis 2000-2011. a vahemikus 6 433-17 242 tonni. (Tõenäoliselt hammassärg koos kutumiga).


Allikad:
1 Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Rutilus frisii FishBase's (august, 2014)
August, 2014

Vaata lisaks:

Kutum (Rutilus kutum)
Särjed (Rutilus)