Viidika ja tippviidika eristamine

VIIDIKAS
 
Keha madalam kui tippviidikal.
Küljejoon harilik. 
TIPPVIIDIKAS
 
 Keha kõrgem kui viidikal.
Küljejoon kahe kitsa musta triibu vahel.
Enamasti on küljel tume sirge vööt.

Allikas:
E. Pihu, A. Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
August, 2014

Vaata lisaks:

Viidikas ehk harilik viidikas (Alburnus alburnus)
Tippviidikas (Alburnoides bipunctatus)