Tippviidikad (Alburnoides)

Tippviidikad (Alburnoides), kiiruimsete luukalade perekond karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna viidiklaste (Alburninae) alamsugukonnast. Inglise riffle minnows, riffle bleaks, spirlins jm; vene быстрянки. Levinud Euroopas, Ees- ja Põhja-Aasias. Mageveelised, jõgedes ja järvedes.

Sarnanevad viidikatega, kuid erinevad nendest kõrgema keha ja siledate neeluhammaste poolest.

Perekonda kuulub 28 liiki(FishBase, 2019):

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – harilik tippviidikas. Vt ariklit Tippviidikas

Alburnoides coadi Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 (Coad's riffle minnow) – coadi tippviidikas (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Iraanis Namroudi ja Hambleroudi jõgede vesikondades. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10,8 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides devolli Bogutskaya, Zupančič & Naseka, 2010 – devolli tippviidikas. Euroopa: endeem Albaanias Devolli jões. Bentopelaagiline, parasvöötmeline Pikkus kuni 9,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) (South Caspian sprilin, Kura chub) – eichwaldi tippviidikas. Euroopa ja Aasia: Kaspia edelaranniku jõgedest Samurist kuni jõgedeni Azebaidžaani Lenkorani piirkonas. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 11,3 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnoides emineae Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 (Beyazsu chub) – emine tippviidikas. Aasia: endeem Türgis Beyazsu ojas (Pärsia lahe veehaare). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määrmata.

Pilt puudub

Alburnoides fangfangae Bogutskaya, Zupančič & Naseka, 2010 – fangfangi tippviidikas. Euroopa: endeem Albaanias Osumi jões. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 7,3 cm (SL). Ohustatus määrmata.Alburnoides fasciatus (Nordmann, 1840) (Transcaucasian spirlin) – triibik-tippviidikas. Euroopa ja Aasia: laialadaselt Taga-Kaukaasias ja Musta mere rannikujõgedes Türgis kuni Kizilirmaki jõeni. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 13,8 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnoides gmelini Bogutskaya & Coad, 2009 – gmelini tippviidikas. Euroopa: Kaspia lääneranniku jõgedes Sulakist lõunaasuunas kuni Derbenti jõeni (Venemaa). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 8,3 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Alburnoides holciki Coad & Bogutskaya, 2012 – hari tippviidikas. Aasia: Hari jõe vesikonnas (Afganistani, Iraani ja Turkmeenia piirijõgi). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides idignensis Bogutskaya & Coad, 2009 – tigrise tippviidikas. Aasia: Iraan. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides kubanicus Bănărescu, 1964 – kubani tippviidikas. Euroopa: endeem Venemaal kubani ja Laba jõgede vesikondades. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 12 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Alburnoides maculatus (Kessler, 1859) – krimmi tippviidikas(eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: Ukrainas Krimmi poolsaare jõgedes. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 7,3 cm (SL). Ohustatud.Alburnoides manyasensis Turan, Ekmekçi, Kaya & Güçlü, 2013 (Manyas spirlin) – manyasi tippviidikas. Aasia: endeem Türgis Simavi jões (Manyasi järve vesikond). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 9,2 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnoides namaki Bogutskaya & Coad, 2009 – namaki tippviidikas. Aasia: Iraanis Namaki järve vesikonnas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 9,7 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides nicolausi Bogutskaya & Coad, 2009 – simarehi tippviidikas. Aasia: Iraan. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923 (Tashkent riffle bleak) – taškendi tippviidikas. Aasia: Sõr-Darja keskijooksu vesikond. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 14,2 cm (TL). Ohustatus määramata.Alburnoides ohridanus (S. L. Karaman, 1928) (Ohrid spirlin) – ohridi tippviidikas. Euroopa: Ohridi järv (Albaania, Põhja-Makedoonia). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatud.Alburnoides parhami Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 (Parham's riffle minnow) – parhami tippviidikas (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: endeem Iraanis Kaspia veehaardes Atraki jõe vesikonnas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 6,7 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009 – urmia tippviidikas. Aasia: Iraan. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 8,9 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Alburnoides prespensis (S. L. Karaman, 1924) – prespa tippviidikas.Euroopa: Prespa järv (Kreeka, Albaania, Põhja-Makedoonia). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 13,1 cm (TL). Ohustatud.Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009 – kanali-tippviidikas.Aasia: Iraanis Pulvari jõestikus ja Kori jões. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 7,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides recepi Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 (Recep's chub) – merzimeni tippviidikas. Aasia: endeem Türgis Merzimeni ojas Eufrati jõgikond). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Alburnoides rossicus L. S. Berg, 1924 (Russian spirlin) – vene tippviidikas (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: Venemaal Denstris, Lõuna-Bugis ja Dnepris (Aasovi põhjapoolne veehaare), Donis (Musta mere veehaare), samuti Volga ülemjooksul (alates Tverist) ja Oka ülemjooksust allavoolu kuni Kama jõeni, samuti ka Samaara Kubermangu jõgedes-järvedes. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 13 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnoides samiii Mousavi-Sabet, Vatandoust & Doadrio, 2015 (Samii's riffle minnow) – samii tippviidikas (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: endeem Iraanis Sefidroudi jõe vesikonnas (Kaspia veehaare). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 8,2 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides tabarestanensis Mousavi-Sabet, Anvarifar & Azizi, 2015 (Tabarestan riffle minnow) – tabarestani tippviidikas(eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: endeem Iraanis Tajani jõe vesikonnas (Kaspia veehaare). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 8,3 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874) (Striped bystranka) – joon-tippviidikas. Aasia: Kesk-Aasias Amu-Darja, Zarafšani, Sõr-Darja ja Tšüj jõgedes. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 9 cm (TL). Ohustatus määramata.Alburnoides varentsovi Bogutskaya & Coad, 2009 – kopetdagi tippviidikas. Aasia: Turkmeenias Ašhabadka jões Kopetdagi mäestiku põhjaosas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 9,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Alburnoides velioglui Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014 (Velioglu's chub) – eufrati tippviidikas. Aasia: Endeemne liik Türgis Eufrati jõgikonnas Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 8,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub


1 Perekonda kuulub hiljutiavastatud või -kirjeldatud liike, kelle kohta andmebaasides pole veel piisavalt andmeid, seega võib perekonna tegelik liikide arv olla suurem kui 30. Selliste liikide hulka kuuluvad näiteks:

Alburnoides damghani Roudbar, Eagderi, Esmaeili, Coad & Bogutskaya, 2016 (Damghan riffle minnow)

Alburnoides diclensis Turan, Bektaş, Kaya & Bayçelebi, 2016

Viimati: novermber, 2019

Vaata lisaks:

Tippviidikas (Alburnoides bipunctatus)
Viidiklased (Alburninae)
Hotmedia.ee