Viidikad (Alburnus)

Viidikad (Alburnus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna viidiklaste (Alburninae) alamsugukonnast. Inglise bleaks, ka shemayas; prantsuse ablettes, ka chemayas; vene уклейки. Levinud Euraasias, palearktilise piirkonna lääneosas; leviala keskus on Türgis. Mageveelised parvekalad, mõned liigid ka riimveelised. Keha piklik, külgedelt kokku surutud, konksjad neeluhambad kahes reas. Seljauime juures ogakiir puudub, pärakuuimes üle 13 uimekiire. Kõhuuimede taga kõhuserv kiiljas. Soomused väikesed, tulevad kergesti lahti. Maitsva lihaga, kuid leiavad suhtelise luuderohkuse tõttu toidukaladena kasutamist harva. Mõnda liiki (tafrek, šemaaja, Prespa viidikas) püütakse ja turundatakse ka suuremal määral.

Perekonnas on 45 liiki (FishBase,2019), nende hulgas 3 hiljuti väljasurnud liiki:

Alburnus adanensis Battalgazi, 1944 (Adana bleak) – adana viidikas. Aasia: Türgis Ceyhani ja Seyhani jõgede veehaaretes. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 22 cm (TL). Ohustatus määramata.Alburnus akili Battalgil, 1942 (Beyşehir bleak) – beysehiri viidikas. Aasia: endeem Türgis Beysehiri järves. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 15 cm (SL). Välja surnud.

Pilt puudub

Alburnus albidus O. G. Costa, 1838 (Italian bleak) – valge viidikas. Euroopa: endeem Lõuna-Itaalias Trigno vesikonnast Basento vesikonnani (Aadria mere veehaardes) ja Volturni vesikonnast Alento vesikonnani (Türreeeni mere veehaardes). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 11 cm (SL). Ohustatud.Alburnus alburnus Linnaeus, 1758 (Common bleak) – harilik viidikas, viidikas. Vt. artiklit Viidikas.

Alburnus amirkabiri Mousavi-Sabet, Vatandoust, Khataminejad, Eagderi, Abbasi, M. Nasri, Jouladeh & Vasil'eva, 2015 – amirkabiri viidikas (nimetatud siinkohal Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: endeem Iraanis. Pelaagiline, peamiselt parasvöötmeline. Pikkus kuni 11,7 cm (SL). Ohustatus määramata.Alburnus arborella Bonaparte, 1841 – aadria viidikas. Euroopa: Itaalia, Horvaatia, Sloveenia ja Šveits. Bentopelaagiline, peamiselt parasvöötmeline. Pikkus kuni 12,7 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnus atropatenae L. S. Berg, 1925 – iraani viidikas. Aasia: Iraan. Bentopelaagiline, peamiselt subtroopiline. Pikkus kuni 13,9 cm (TL). Ohustatus määramata.Alburnus attalus Özuluğ & Freyhof, 2007 (Bakır shemaya) – bakiri viidikas. Aasia: Türgis Bakiri jõe vesikonnas. Bentopelaagiline, peamiselt subtroopiline. Pikkus kuni 10 cm (SL). Väga ohustatud.

Pilt puudub

Alburnus baliki Bogutskaya, Küçük & Ünlü, 2000 (Antalya bleak) – manavgati viidikas. Aasia: Türgis üksnes Manavgati jões. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Väga ohustatud.Alburnus battalgilae Özuluğ & Freyhof, 2007 (Gediz shemaya) – gedizi viidikas. Aasia: endeem Türgis Gedizi jõe vesikonnas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10,8 cm (SL). Ohustatud.Alburnus belvica Karaman, 1924 – prespa viidikas. Euroopa; Prespa järv (Albaania, Kreeka, Põhja-Makedoonia). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 22 cm (FL). Ohustatud. Kaubanduslik väljapüük.Alburnus caeruleus Heckel, 1843 (Black spotted bleak) – sinakas viidikas. Aasia: Tigrise-Eufrati vesikonnas (Iraak, Kuweit). Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, troopiline. Pikkus kuni 9,2 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnus carinatus Battalgil, 1941 (Manyas shemaya) – kiilkõht-viidikas. Aasia: endeem Türgis Manyase ja Ukuabati järvedes ja nendesse voolavates jõgedes. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 18,1 cm (SL). Väga ohustatud.

Pilt puudub

Alburnus chalcoides Güldenstädt, 1772 (Danube bleak, Caspian shemaya) – šemaaja. Euroopa ja Aasia: väga laia levikuga; Musta mere, Araali ja Kaspia veehaaretes jõgedes ja ojades (Austria, Iraan, Bosnia-Herzegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari Itaalia, Rumeenia, Venemaa, Serbia, Sloveenia, Turkimeenia, Uzbekistan). Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, potamodroomne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 40 cm (SL), tavapikkus 20-28 cm. Pole ohustatud. Kaubanduslik väljapüük (Bulgaaria); akvaristikaäri.Alburnus danubicus Antipa, 1909 – doonau viidikas. Euroopa: Rumeenia rannajärvedes ja Rumeenias ja Bulgaarias Doonau jões. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 20 cm (SL). Välja surnud (viimane isend tabati 1943.a).

Pilt puudub

Alburnus demiri Özuluğ & Freyhof, 2008 (Eastern Aegean bleak) – demiri viidikas. Aasia: Türgis Güldümüri, Büyük Menderesi ja Dalamani jõgede vesikonddes. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 9,4 cm (SL). Ohustatud.Alburnus derjugini L. S. Berg, 1923 (Georgian shemaya) – derjugini viidikas. Euroopa ja Aasia: Musta mere vesikonna idapoolse osa jõgedes Kaukaasiani (Venemaa, Gruusia), lõunasuunas Coruh jõeni (Türgi), läänesuunas Sakarya jõeni (Türgi). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10,8 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus doriae De Filippi, 1865 – doria viidikas. Aasia: endeem Iraani keskosas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 13,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Alburnus escherichii Steindachner, 1897 (Sakarya bleak) – escherichi viidikas. Aasia: Türgis Cakarya jõe vesikonnas ja Kizilirmaki jões. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 10,2 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus filippii Kessler, 1877 (Kura bleak) – kura viidikas. Kaspia veehaardes Kura jõest ja Araksist kuni Sefid-Rudi jõeni (Iraan). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 16 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnus heckeli Battalgil, 1943 (Hazar bleak) – heckeli viidikas. Aasia: endeem Türgis Hazari järves. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, troopiline. Pikkus määramata. Pole ohustatud.

Pilt puudub

Alburnus hohenackeri Kessler, 1877 (North Caucasian bleak) – põhjakaukasuse viidikas. Euroopa ja Aasia: Kaspia veehaarde lääne- ja edelaosas Kumast Arteki vesikonnani (Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Iraan, Vene Föderatsioon). Mage- ja riimveeline, pelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 15 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus istanbulensis Battalgil, 1941 – traakia viidikas. Aasia: Türgis rannikujõgedes Thrace'st (Marmara mere veehaare) kuni Papuci jõeni (Musta mere veehaare), samuti Sapanca järves. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 18 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus kotschyi Steindachner, 1863 (Arsuz bleak) – arsuzi viidikas (nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: endeem Türgis Iskanderuni lahte suubuvates jõgedes (sh Seyhan ja Ceyhan). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus määramata. Pole ohustatud.Alburnus leobergi Freyhof & Kottelat, 2007 – aasovi viidikas. Euroopa: Aasovi mere vesikonnas Venemaal ja Ukrainas; isoleeritud populatsioon Tsimljanski veehoidlas. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 40,3 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnus macedonicus Karaman, 1928 – doirani viidikas. Euroopa: endeem Doirani järves (Kreeka, Põhja-Makedoonia). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 14,5 cm (SL). Äärmiselt ohustatud.Alburnus mandrensis Drensky, 1943 – mandra viidikas. Euroopa: Bulgaarias Mandra järve vesikonnas (Musta mere veehaare). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 19,2 cm (SL). Äärmiselt ohustatud.Alburnus mento Heckel, 1837 – alpi viidikas. Euroopa: Saksamaal ja Austrias Alpide mägijärvedes (Doonau vesikond). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 40 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus mentoides Kessler, 1859 – krimmi viidikas. Euroopa: Krimmi poolsaare jõgedes (Musta ja Aasovi mere vesoknnad). Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 13 cm (SL). Väga ohustatud.Alburnus mossulensis Heckel, 1843 (Mossul bleak) – mosuli viidikas. Aasia: Tigrise-Eufrati vesikonnas ülemjooksust deltani, Kori, Mandi ja Kuli jõgerdes (Iraan). Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 16,6 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus nasreddini Battalgil, 1943 (Eber bleak) – nasreddini viidikas. Aasia: endeem Türgis Eberi ja Aksehiri järvedes ja neisse voolavates jõgedes. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 9,8 cm (SL). Äärmiselt ohustatud.Alburnus neretvae Buj, Šanda & Perea, 2010 – neretva viidikas. Euroopa: endeem Nerertva jões (Horvaatia, Bosnia-Herzegoviina). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 11,9 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus nicaeensis Battalgil, 1941 (İznik shemaya) – izniki viidikas. Aasia: endeem Türgis Izniki järves. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 14,6 cm (SL). Välja surnud.

Pilt puudub

Alburnus orontis Sauvage, 1882 (Orontes bleak) – orontese viidikas. Aasia: Orontese jõe vesikonnas (Türgi, Süüria). Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 9,1 cm (SL). Ohustatud.

Pilt puudub

Alburnus qalilus Krupp, 1992 – süüria viidikas. Aasia: endeem Süürias 3 jões – Nahr al-Kabir al-Janoubi, Nahr al-Sanawbar ja Nahr al-Hawaiz. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus määramata. Väga ohustatud.Alburnus sarmaticus Freyhof & Kottelat, 2007 – sarmaatia viidikas. Euroopa: jõgedes laialdaselt – Lõuna-Bug, Dnepr, Doonau (Rumeenias, Ukrainas ja Bulgaarias), Kolpa Ja Sava jõe ülemjooks (Horvaatia, Sloveenia). Mage- ja riimveerline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 25 cm (SL). Väga ohustatud.Alburnus schischkovi Drensky, 1943 (Black Sea bleak) – bulgaaria viidikas. Euroopa ja Aasia: Musta mere veehaardes Resowska (Türgi) ja Veleka (Bulgaaria) jõgikondades. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 21 cm (SL). Väga ohustatud.Alburnus scoranza Heckel & Kner, 1858 – skadari viidikas. Euroopa: Skadari ja Ohridi järvede vesikondades (Montenegro, Albaania, Põhja-Makedoonia). Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 15,8 cm (SL). Pole ohustatud.Alburnus sellal Heckel, 1843 (Sellal bleak) – aleppo viidikas. Aasia: Orontese, Quawaiqi, Eufrati-Tigrise jõgikondades ja Pärsia lahe idaranniku jõgedes. Mage- ja riimveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus määramata. Pole ohustatud.

Pilt puudub

Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814 (Tarek) – tarek. Aasia: endeem Türgis Vani järves ja selle vesikonnas. Bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 19,7 cm (SL). Ohulähedane. Kaubanduslik väljapüük 2000-2011. a vahemikus 9 168 – 15 848 t (Türgi). Traditsiooniline püük kudeajal, marja peetakse delikatessiks. Tuntud ka Vani järve „pärlina“.Alburnus thessalicusStephanidis, 1950 – tessaalia viidikas. Euroopa: järvedes ja jõgedes Piniosest kuni Strumani (Kreeka, Põhja-Makedoonia, Bulgaaria). Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 15,5 cm (TL). Pole ohustatud.Alburnus timarensis Kuru, 1980 (türgi: Karashu sha kuli, Inci kefali) – karasu viidikas(eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt).Varem peetud samaseks tarekiga (Alburnus tarichi). Aasia: endeem Türgis Vani järve vesikonnas Karasu jões. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus määramata. Äärmiselt ohustatud. Leidnud kasutust toidukalana.Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 – vistonise viidikas. Euroopa: Kreekas Vistonise järve vesikonnas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 21,7 cm (SL). Äärmiselt ohustatud.Alburnus volviticus Freyhof & Kottelat, 2007 – volvi viidikas. Euroopa: Kreekas Volvi ja Koronia järvede vesikondades. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 30 cm (TL). Ohustatud.Alburnus zagrosensis Coad, 2009 – zagrose viidikas. Aasia: Iraanis Zagrose mäestikus Karuni jõe vesikonnas. Bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 13 cm (TL). Ohustatus määramata.

 Pilt puudub

Viimati: november, 2019


Vaata lisaks:

Viidikas ehk harilik viidikas (Alburnus alburnus)
Viidiklased (Alburninae)
Hotmedia.ee