Forell (Salmo trutta)

Forell (Salmo trutta) on kalaliik lõheliste (Salmonidae) sugukonna lõhede (Salmo) perekonnast. 

[Inglise - trout; saksa - Forelle; soome - taimen

Eestis ei ole forell veel ametliku kalanimetusena kasutusel ning Salmo trutta kannab eestikeelsetes andmebaasides ja teatmeteostes nime meriforell. Nii on see 2003. aastal ilmunud raamatus Fishes of Estonia ja ka näiteks 1979. a ilmunud Loomade elu 4-ndas köites Kalad.  Seevastu 2001. a ilmunud Eesti mageveekalades on meriforell esitatud kui Salmo trutta trutta - niisugune nimekuju viitab, et tegemist on Salmo trutta alamliigiga (või vormiga). Selles, et liigi ja alamliigi nimi langevad kokku, pole midagi eripärast, kuid meriforelli puhul lisandub veelgi mõistelist ebamäärasust. Nimelt tuleb meil Salmo trutta puhul kõnelda tema erinevatest ökoloogilistest vormidest, nn morpha'dest nagu jõeforell, järveforell ja tegelikult ka meriforell ise. Kui me kõneleme, et järveforell ning jõeforell on meriforelli vormid ning tegelikult on ka meriforell ise meriforelli vorm, tekib mõisteline kattuvus ja ebaloogilisus - tulemusena muutub jutt segaseks ning meil tuleb aina täpsustada, et keda-mida me just silmas peame.
Sakslastel on asi selgem: Forelle on liiginimi, Meerforelle ja Bachforelle vastavalt mere- või jõeforell. Soomalastel on Salmo trutta nimeks taimen: meri-, jõe- ja järveforell aga vastavalt meri-, puro- ja järvitaimen. 
Eesti kalateadlastest on Salmo trutta liiginimena hakanud kasutama forelli Rein Järvekülg: "/---/ looduses elab Eestis ainult üks liik — forell. Sellel liigil on kaks ökoloogilist vormi — jõeforell ja meriforell."1
Kalapeedia võtab enesele vabaduse järgida Rein Järvekülje eeskuju ning kõnelda Salmo trutta'st kui forellist, meriforelli aga vaadelda forelli vormina Salmo trutta morpha trutta.
Seni pole forell ühegi konkreetse kalaliigi nimi ja sõna ise on üsna ebamäärase mahuga: Vikipeedia artiklist Forell loeme, et forellid on lõhelaste sugukonna Salmoninae alamsugukonda kuuluvad, enamjaolt üksnes mageveelised ja paiksed kalad. Eri autorid võivad käsitleda mõistet "forell" ka laiemalt või kitsamalt.2

Loodetavasti leiab forell Salmo trutta eestikeelse ametliku nimena tulevikus kasutamist ka meie teaduskeeles - see muudaks käsitlused lihtsamaks ja loogilisemaks.

Forellil on märksa rohkem erinevaid vorme kui lõhel:

Salmo trutta Linnaeus, 1758, forell*
Salmo trutta morpha aralensis L. S. Berg, 1908 (Aral trout), araali iherus
Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758 (Brown trout), jõeforell, hõrnas
Salmo trutta m. lacustris Linnaeus, 1758, järveforell
Salmo trutta m. oxianus Kessler, 1874 (Amu-Darya trout)
Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1758 (Sea trout), meriforell, iherus

* forelli ökoloogilised vormid (vahel ka alamliigid) võivad erinevates andmekogudes olla esitatud erinevalt.

Allikad:
1Rein Järvekülg. Forell, meie vete kaunitar. Kalastaja nr 47
2Forell Vikipeedias
E. Pihu, A. Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
Fishes of Estonia. Tallinn, 2003
Loomade elu 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Mai, 2014


Vaata lisaks:

Järveforell (Salmo trutta morpha lacustris)
Meriforell ehk iherus (Salmo trutta morpha trutta)
Jõeforell (Salmo trutta morpha fario)
Lõhed (Salmo)




Hotmedia.ee