Rannak Linda

Linda Rannak (sündinud Sibul, hiljem Ritsland; 12. 01.1909 Veriora vald, Viluste küla – 28. 10.1990 Tallinn) 
Eesti ihtüoloog, bioloogiadoktor (1970).

Linda Sibul lõpetas Räpina ühispõllumajandusgümnaasiumi 1928. aasta lennu. Õppis seejärel Tartu Ülikoolis matemaatika-loodusteaduskonnas (lõpetas 1934, cl), täiendas end 1937 Helsingi Ülikoolis.
1834-36 ja 1938-44 Pedagoogilisel tööl.
1938 kaitses magistrikraadi, mis 1945 atesteeriti bioloogiakandidaadi kraadiks. 
Linda Sibul töötas Kalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudis (aastast 1973 Läämere Kalamajanduse TUI Tallinna osakond) osakonnajuhatajana ja vanemteadurina.

Kaitses Tartu Riiklikus Ülikoolis 1970. aastal doktoritöö räime bioloogia ja varude dünaamika kohta.
Uurimusi räime bioloogia ja varude dünaamika, lõhe ning meriforelli kohta.

Raamatud:
Arman, Johanna; Kangur, Mart; Rannak, Linda. Lõhe ja meriforell. Tallinn, 1983
Rannak, Linda. Räim. Tallinn, 1988

Allikad:
Linda Rannak Vikipeedias
Eesti Entsüklopeedia, 8. kd, 1995
Hotmedia.ee