Tursikud (Trisopterus)

Tursikud (Trisopterus) on kalade perekond tursaliste (Gadiformes) seltsi tursklaste (Gadidae) sugukonnast

Perenime Trisopterus etümoloogia: kreeka k tris = kolm, kolmik + kreeka k pteron = tiib, uim. Tõlgituna oleks Trisopterus seega kolmuim või kolmikuim, mis osundab sellele, et nendel kaladel on kolm seljauime (niisamuti nagu teistelgi päristursklaste hulka arvatavatel kalaliikidel). 
 

Perekonnas on neli liiki:
Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855) (Norway pout), norra tursik1
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) (Pouting, Bib), tursik
Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758) (Poor cod), väike tursik
Trisopterus capelanus (Lacepède, 1800)2

1 Eestikeelsed liiginimed on siinkohal toodud teatmiku "Euroopa kalad" põhjal. Varasema andmestikuga "Loomade elu" esitab neljast liigist vaid Trisopterus esmarki, kes on seal eestikeelse nimega tursik. 
2 Varemalt esitatud väikese tursiku alamliigina Trisopterus minutus capelanus 

Allikad:
P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006
Loomade elu, 4. kd Kalad. Tallinn, 1979
Trisopterus Wikipedias
Trisopterus FishBase's (detsember 2013)

Vaata lisaks:

Väike tursik (Trisopterus minutus)
Tursik (Trisopterus luscus)
Norra tursik (Trisopterus esmarkii)
Tursklased (Gadidae)