Harjusepüügist Skandinaavias

Põhjamaades on harjus hinnatud spordikala, keda püütakse peamiselt lendõngega, samuti pisemate lipplantide ja väikeste vabinalantidega, talvisel ajal aga jää alt tillukeste talilantide või kirptirkudega.

Harjust leidub peamiselt Norra, Rootsi ja Soome keskosades ja põhjapoolsetel aladel, Taanis on teda Taani mandriosas, s.t Jüüti poolsaarel. Maailma parimad harjusepaigad ongi just Põhjalas.

Harjust võib leida nii jõgedest kui ka järvedest, samuti on teda Botnia lahes ranniku lähedases riimvees.

Soomes püütakse aastas omatarbe- ja huvikalastuse käigus aastas 250-470 tonni harjust, Rootsis 150 tonni.


Harjuse levila põhjamaades. Kaart raamatust Pohjolan Kalastusopas, Helsingi, 2009