Kalade absoluutne ja suhteline viljakus

Absoluutse viljakuse all mõistetakse viljastumisvõimeliste munarakkude (“marjaterade”) üldarvu ühe emase kohta. 

Suhteline viljakus on munarakkude arv kehakaalu kohta (tavaliselt andmestikes munarakkude arv 1 g kehakaalu kohta).

Kaladel suureneb kehamõõtmete kasvades absoluutne viljakus ja sageli ka suhteline viljakus. Viimase põhjuseks on asjaolu, et väiksemad emased peavad rohkem energiat kulutama kasvamisele. 
Sageli suureneb emase kasvades ka marja diameeter. 


Näide: Merisiia absoluutne viljakus on 12 000 - 40 000 marjatera, suhteline viljakus 25-30 marjatera. Marjatera läbimõõt on 2,5-2,8 mm.