Siig - kahvamispüük Kukkolankoskil

Skandinaavias on kohati veel käibel muistne püügiviis, mis kujutab enesest kala tabamist pikavarrelise kahva abil.

Siigade kahvamispüüki harrastatakse tänapäeval veel Norras Storsjø (Rendalen) järvel ja Dokka jõel. Tuntuim on aga kahvamispüük Tornio jõel Kukkolankoski kärestikul, kus seda võimaldatakse proovida ka turistidel. Samuti on kahvamispüük kasutusel siirdesiia püüdmiseks teisteski paikades, nt Oulu jõe suudmealal, milleks reeglina on vajalik eri-kalastusluba. 

Kukkolankoski paikneb umbes 16 km Torniost põhjas, jõgi on siin lai ning madal, vesi läbipaistev. Kukkolankoski küla paikneb jõe mõlemal kaldal, nii Rootsi kui ka Soome poolel ja kahvamispüüki pakutakse huvilistele ühiselt.
Püügivahendiks on kuni 6-meetrise varrega kahv, mille läbimõõduks on umbes 35 cm ja sügavuseks umbes 70 cm (kahvavõrk on tänapäeval tamiilist). Soome keeles on sellise kahva nimeks lippo ja püügiviisi nimeks lippoaminen
Kogenud kahvajad kahlavad jõe keskele ning püüavad siigasid harkisjalu veevoolus seistes. Turistidele pakutakse võimalust saada mõni siig kätte kalda lähedale ehitatud laudadest püügisillalt. Pealtnäha lihtne püügiviis vajab tegelikult suurt vilumust ning enamasti jäävad algajad ilma saagita. Lohutuseks on võimalus süüa värskelt püütud ja tulekumal vardas küpsetatud siiga.
Siiakahvamine toimub Kukkolankoskis maikuust septembri keskpaigani, mil algab siia püügikeeld. 
Kukkalonkoskis asub ka väike kalastusmuuseum.


Allikad:
Pohjolan kalastusopas. Helsingi, 2009
http://www.kukkolankoski.fi/
http://kukkolaforsen.se/
    

Vaata lisaks:

Siig spordikalana Skandinaavias
Kahvamispüük (lippoaminen)