Psammon

Psammon (kreeka psammos 'liiv') on veekogu niiske kaldaliiva pinnal ja selle õhukest ülakihti asustavate mikroskoopiliste veeorganismide kogum.
Psammoni alla kuuluvaid veeorganisme võib leida veepiirist kuni paari meetri kaugusele kaldale ulatuval madalal liivasel ülakihil (kuni 4–5 cm). Psammonit on leitud ka pinnaveekogust kaugelt niiske liiva alalt.  
Kõige rohkem mikroorganisme leidub 0,1–1 cm sügavuses kaldaliivas.
Kaldaliiva pinnal elavaid psammonisse kuuluvaid organisme nimetatakse mõnikord epipsammoniks, liiva sees elavaid aga endopsammoniks.
Tüüpilised psammonisse kuuluvad mikroorganismid on vetikad (eriti sini-, räni- ja rohevetikad), protistid, keriloomad, väheharjas- ning ümarussid, aerjalalised, surusääsklaste vastsed. Psammoni organismid on harilikult saleda kehaga ja pärinevad enamasti veekogust.


Allikad:
http://et.wikipedia.org/wiki/Psammon
Ökoloogialeksikon. Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992
EE, 7. kd, Tallinn 1994

Vaata lisaks:

psammofiil