Lutsu seisundist Euroopas

Lääne-Euroopa ja Briti saared

Briti saartel tänapäeval lutsu enam ei tabata, viimane fikseeritud püük toimus 14.09.1969. a Great Ouse jõest. Analoogiline on olukord Belgias, kus liik hääbus 1970-ndatel aastatel ja kuulub nüüd taastamisele. Luts hävis ka mõnedes Saksamaa piirkondades, kuid teda kohatakse siiski veel Doonau, Ruhri, Elbe, Oderi ja Reini jõgedes, samuti Bodensee järves. Suurbritannias ja Saksamaal on käivitatud lutsu reintrodutseerimise programmid.
Hävimisohus on luts ka Hollandis, kus populatsiooni arvukus tõenäoliselt kahaneb. Harva tabatakse lutsu Biesboschi, Volkeraki ja Krammeri jõgedes, Ijsselmeeri ja Ketelmeeri järvedes.
Prantsumaal ja Austrias on luts ohustatud liigi staatuses, tema polulatsioonid on alles Seine's, Loire's, Meuse's, Moselis ja mõnedes mägijärvedes.
Lutsu leidub ka mõnedes Schveitsi jõgedes ja järvedes. 
Itaalias asustab Luts Po vesikonda.

Põhja-Euroopa ja baltimaad


Luts on tavaline Soome, Rootsi, Norra, Eesti, Läti ja Leedu veekogudes.
Soomes on täheldatud populatsiooni arvukuse kahanemist, mis on seotud veekogude reostumise ja eutrofeerumisega. Kui 2009. a püüti Soomes imbes 700 tonni lutsu (592 tonni sisevetest ja 109 tonni Läänemerest; 88% huvikalastajate poolt), siis 1980-ndail oli aastasaak keskmiselt 2500-3000 tonni.
Lutsu arvukus on kahanenud ka Rootsi sisevetes, mille põhjuseks peetakse vete reostumist ja hapestumist, samuti aga võõrliikide survet.

Ida-Euroopa


Sloveenias on lutsude põhiosa koondunud Drava jõkke ja Cerknishko järve; Tshehhis Morava ja Egeri jõgedesse.
Reostus ja veevoolu reguleerimine loovad Ida-Euroopas olukorra, milles lutsuvarud kahanevad. Nii on Sloveenias lutsupüük keelatud, Bulgaarias on ta harvaesineva ja Ungaris ohustatud liigi staatus. Lutsu arvukus kahaneb ka Poolas.

Vene Föderatsioon


Venemaal on luts levinud kõikjal arktilises ja parasvöötmes; teda on Läänemere, Valge mere, Musta mere ja Kaspia vesikondades, samuti Siberi jõgedes Obist Anadõrini kogu nende ulatuses. Lutsu areaali põhjapiiriks on Jäämere rannik. Lutsu leidub ka Jamali poolsaarel (v.a kõige põhjapoolsemad jõed), Taimõril (Pjassina ja Hatanga jõgikondades, Taiõri järves), Novosibirski saartel. Baikali järves ja Jenissei jões on lutsu kõikjal, samuti kogu Amuuri jõgikonnas. Samuti on lutsu Sahalinil.

Allikad
http://ru.wikipedia.org/wiki/налим
http://fi.wikipedia.org/wiki/Made
M.A. Stapanian, V.L. Paragamian, C.P. Madenjian, J.R. Jackson, J. Lappalainen.Worldwide status of burbot and conservation measures/Fish and Fisheries. 2009   
   

Vaata lisaks:

Luts (Lota lota)