Maurolicus muelleri (lõheheeringas)

Maurolicus muelleri [ingl k Pearlside] on kalaliik perekonnast Maurolicus. See perekond kuulub süvakirveslaste (Sternoptychidae) sugukonna alamsugukonda Maurolicinae. Liigil, perekonnal ja alamsugukonnal puuduvad eestikeelsed nimed, kuivõrd tegemist on uute taksonitega - enamus perekonna liikidest on kirjeldatud eelmise sajandi 90-ndatel ja 1979 aastal eestikeelsena ilmunud Loomade Elu 4-ndas köites Kalad pole ka veel ära toodud alamsugukonda Maurolicinae.

Inglise keeles on selle kalaliigi nimedeks PearlsideMueller's pearlside või Mueller's bristle-mouth fish, soome keeles on tema nimeks Lyhtysukasuu, norra keeles Laksesild, rootsi keeles Laxsill, saksa k Leuchtsardine või Lachshering, vene k Мауролик. Et Norras, Rootsis, Taanis ja Saksamaal on kalanimi kokku pandud lõhest ja heeringast, nimetame ka siinse artikli kontekstis selle kala lõheheeringaks, ehkki tal pole lähemat sugulust ei lõhe ega heeringaga.Lõheheeringas on pisikene kala, kes võib kasvada kuni 7-8 cm pikkuseks. Vanus kuni 4 aastat.
Erinevalt enamusest süvakirveslastest on lõheheeringas üsna tavapärase, proportsionaalse kehakujuga. Ülalt on kala tume, siniroheline, küljed kaetud hõbedaste soomustega, mis tulevad kergelt lahti. Silmad suunatud külgedele. Tema alakehal paiknevad paarisridadena helenduselundid, fotofoorid.
Kudemine võib toimuda märtsist septembrini; 200-500 marjatera, mis tõusevad veepinna lähedale.

helenduselundid lõheheeringa kehal      

Eluviis on mesopelaagiline: päevasel ajal viibivad kalad sügavamal, tavaliselt 150-250 meetri sügavusel, kuid võivad olla ka kuni 1500 meetri sügavusel. Öösel tõusevad lõheheeringad kõrgemale, tavaliselt umbes 50 m sügavusele, kuid võivad tulla toituma ka veepinnale. Toituvad peamiselt tillukestest koorikloomadest (aerjalgsed, krill), ise on aga toiduks paljudele röövkaladele.

Levila Põhjamerel

Levila on väga lai, kuid jääb peamiselt Atlandi ookeanisse. Leidub Lõuna-Ameerika vetes, Lääne-Aafrika rannikul, Vahemeres, Islandi ümbruses. Elab ka Põhjameres ning teda leidub paljudes Norra fjordides.

Tööndusliku püügikalana on lõheheeringa tähtsus väike, huvikalastajale pakub mõningat huvi vaid söödakalana teiste kalade püüdmisel.                                

Allikad:
http://www.fiskipedia.no/node/108
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachshering
Euroopa kalad, Tallinn 2006