Tursalised (Gadiformes)

Tursalised (Gadiformes) on pärisluukalade selts, mis hõlmab sulupõielisi kalu, kellel paaritutes uimedes ja kõhuuimedes pole ogakiiri (va. seljauime eesmised kiired osal pikksabalastel); kõhuuimed paiknevad rinnauimede all või nende ees, paljudel tursalistel on alalõual poise. Tursalised on valdavalt külmalembesed põhja lähedale hoiduvad merekalad, kes elavad ookeani sügavates veekihtides ja mõlema parasvöötme meredes. 

Selts jaotatakse 3 alamseltsiks: parkettkalalised (Muraenolepoidei; parkettkala), päristursalised (Gadoidei; troopikatursklased, tursklased) ja pikksabalised (Macrouroidei; pikksabalased). 
Kokku on liike umbes 619. 

Tursaliste majanduslik tähtsus on väga suur: maailma kalasaagis on nende osa 10-15%. Enimpüütavad on  kabeljoo ehk atlandi tursk (Gadus morhua morhua), mintai (Theragra chalcogramma) ja molva (Molva molva). 

Eesti tähtsaimad tursalised on läänemere tursk (Gadus morhua allarias) ja luts (Lota lota).

Seltsi sugukonnad (2019, FishBase):
Bregmacerotidae, (codlets), troopikatursklased (14 liiki)
Euclichthyidae (Eucla cod), sõrmuimlutslased (1 liik) 
Gadidae, (true cod), tursklased (23 liiki) 
Lotidae, (rockling and burbot), lutslased (22 liiki)
Macrouridae, (grenadiers or rattails), pikksabalased (405 liiki)
Melanonidae, (pelagic cods), (2 liiki)                                       
Merlucciidae, (merluccid hakes)merluuslased (24 liiki) 
Moridae, (morid cods or moras)morilased (108 liiki)
Muraenolepididae, (eel cods) parkettkalalased (9 liiki)
Phycidae, (physid hakes), niituimlutslased (11 liiki)


Viimati: jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Pikksabalased (Macrouridae)
Morilased (Moridae)
merluuslased (Merlucciidae)
Niituimlutslased (Physidae)
Lutslased (Lotidae)
Tursklased (Gadidae)